Vitec förvärvar svenska programvarubolaget Unikum datasystem AB

04.01.2021

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 4 januari förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Unikum datasystem AB. Bolaget omsatte 102 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 42 MSEK för räkenskapsåret 2019.

Unikum tillhandahåller programvaran Pyramid Business Studio som är ett komplett affärs- och verksamhetssystem för små och medelstora företag. Produkten möjliggör exempelvis projekthantering, redovisning, kundvård och e-handel.

Systemet utgörs av ett antal fristående moduler som sammanfogas till en helhetslösning utifrån kundens behov. 6 500 bolag använder idag Pyramid, av dessa finns majoriteten av de aktiva kunderna inom handel och tillverkningsindustri i Sverige.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2020-06-23. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,1 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum. 

– Unikum är ett lönsamt och välskött bolag med en verksamhet som passar bra in i vår affärsmodell och företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi ytterst noggranna med våra förvärvskriterier. I dag hälsar vi 90 nya medarbetare varmt välkomna, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Unikum grundades 1982 och har sitt säte i Lund.

– Det är väldigt positivt för våra kunder, återförsäljare och medarbetare med Vitec som ny ägare till bolaget. De har en stark position i Norden och har lång erfarenhet och bred kompetens inom vertikala programvaror. För oss är det avgörande med en långsiktig ägare som engagerar sig i den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Lars Lindskog, CEO Unikum datasystem AB.

Stratema var rådgivare för Vitec Software Group AB. 

Läs pressmeddelandet från Vitec

Vitec förvärvar Unikum datasystem AB
Vitec förvärvar Unikum datasystem AB
Stratema var rådgivare för Vitec Software Group AB
Vitec förvärvar Unikum datasystem AB
TMT
2021
För mer information, kontakta
Skriv ut