Fasadgruppen expanderar i Oslo genom förvärvet av SH-Bygg


SH-Bygg grundades 2008 och har byggt upp en stark position i Osloregionen med fokus på renovering av fasader och balkonger. Dotterbolagen SH Tømmer och SH-Bygg Tegl kompletterar SH-Bygg med tjänster inom snickeri och tegel. SH-Bygg har 43 heltidsanställda och omsatte ca 74 MNOK under verksamhetsåret 2020.

Fasadgruppen börjar nu få en stark position i Norden efter att ha förvärvat 37 bolag, varav 5 av bolagen är i Norge (DVS Entreprenør, Mjøndalen Mur og Puss, RSM Fasade, Rogaland Blikk och SH-Bygg). Fasadgruppen försöker expandera ytterligare genom förvärv och erbjuder säljarna en attraktiv återinvestering i Fasadgruppens aktier som utvecklats starkt sedan företaget noterades på börsen under december 2020.

”Med SH-Bygg stärker Fasadgruppen sin position i Osloområdet, som är den klart största regionala marknaden i Norge. SH-Bygg har många kvaliteter som vi värdesätter; ett kompetent ledarskap, omfattande hantverkskunnande och stark lokal anknytning", säger Johan Claesson, regionchef för Fasadgruppen Vest.

”Fasadgruppen erbjuder nya synergieffekter och avtal som i sin tur kommer att öka SH-Byggs konkurrenskraft. Dessutom känner vi att DVS och Mjøndalen Mur och Puts har fungerat som bra ambassadörer inom koncernen. Fasadgruppen har som strategi att verksamheten i koncernen ska ske lokalt och detta var en av de viktigaste faktorerna som gjorde att vi kunde ingå detta samarbete", säger Jan Erik Pedersen, VD på SH-Bygg.

Fasadgruppen finansierar uppköpet av samtliga aktier i SH-Bygg med tillgängliga kreditfaciliteter och med egna medel. Säljarna kommer att återinvestera en del av förvärvssumman genom köp av aktier i Fasadgruppen.

Stratema var rådgivare till Fasadgruppen Group.
 

Fasadgruppen expanderar i Oslo genom förvärvet av SH-Bygg
Fasadgruppen förvärvar SH-Bygg 
Stratema var rådgivare för Fasadgruppen
Fasadgruppen expanderar i Oslo genom förvärvet av SH-Bygg
BYGG
2021
Skriv ut