2

Generationsskifte i företag

Behöver ditt företag genomgå ett generationsskifte?

När gamla ägare vill bli avlösta och nästa generation vill in på ägarsidan, kan Stratema genomföra hela processen med inledande analyser av marknaden och företaget med bedömning av företagets marknadsvärde. Stratema utarbetar en företagspresentation.

Stratema etablerar kontakt mellan gamla och potentiella nya ägare och arrangerar möten för utveckling av transaktionsmodell och finansieringslösningar. Finansieringsinstitutioner kontaktas och informeras av Stratema i syfte att skapa konkurrens om att ge bästa möjliga finansieringsförslag.Stratema förhandlar fram slutgiltiga och bindande avtal mellan gamla och nya ägare, samt med långivarna.

Om de nya ägarna eller finansieringsinstitutionerna vill kvalitetssäkra avtalet, organiserar Stratema en due diligence före det slutgiltiga genomförandet av transaktionen med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.

Sammanfattning av aktiviteter:

  Inledande analyser av marknaden och företaget.
 Värdering av företagets marknadsvärde.

 Strategiska råd om anpassningar av företaget.
 Utarbetande av företagspresentation.
 Etablerande av kontakt mellan gamla och nya potentiella ägare.
 Etablerande av ömsesidig sekretess.
 Hållande av möten för utveckling av transaktionsmodell och finansieringslösningar.
 Inhämtning av finansieringsanbud.
 Framförhandlande av bindande avtal.
 Organisering av Due Diligence.
 Genomförande av transaktion med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.
Skriv ut