Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Köp av företag

Vill du köpa ett företag?

Om du vill köpa ett eller flera företag kan Stratema ta ansvar för hela processen med inledande analyser av marknaden och företag med prioritering av uppköpskandidater.

Stratema utarbetar företagspresentationer och gör värderingar av uppköpskandidaterna. De potentiella uppköpskandidaterna kontaktas direkt av Stratema för att väcka intresse och etablera ömsesidig sekretess.

Stratema arrangerar möten för ömsesidigt informationsutbyte med fokusering på gemensamma verksamhetsmöjligheter. Stratema bistår med utarbetande av transaktionslösningar och vägledande bud som kan bilda utgångspunkten för förhandlingar om ett bindande avtal.

Avtalet kvalitetssäkras via en due diligence som organiseras av Stratema före det slutgiltiga genomförandet av transaktionen med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.

Sammanfattning av aktiviteter:

  Inledande analyser av marknad och företag.
  Prioritering av uppköpskandidater.
  Utarbetande av företagspresentationer.
  Värderingar av uppköpskandidaternas marknadsvärde.  
  Kontakt med uppköpskandidater och väckande av intresse.
 
 Etablerande av ömsesidig sekretess.
  Hållande av möten för ömsesidigt utbyte av verksamhetsmöjligheter.
  Utarbetande av transaktionslösningar och vägledande bud.
  Framförhandlande av bindande avtal.
  Organisering av Due Diligence/köparens kvalitetssäkring.
  Genomförande av transaktion med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.


Skriv ut