Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Köp av företag

Vill du köpa ett företag?

Det kan ofta vara svårt för köpare att komma i kontakt med potentiella säljare. Stratema bygger långsiktiga relationer till aktörerna i de branscher vi fokuserar på. Vi har löpande dialog om när de önskar sig partners på ägarsidan och som kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Kunskapen om aktörerna och transaktionsmarknaden gör att Stratema vägleder köpare kring rätt prissättning och strategiska motiv och bygger upp argument för köpare och säljare att genomföra en affär.


Sammanfattning av aktiviteter:

  Inledande analyser av marknad och företag.
  Prioritering av uppköpskandidater.
  Utarbetande av företagspresentationer.
  Värderingar av uppköpskandidaternas marknadsvärde.  
  Kontakt med uppköpskandidater och väckande av intresse.
 
 Etablerande av ömsesidig sekretess.
  Hållande av möten för ömsesidigt utbyte av verksamhetsmöjligheter.
  Utarbetande av transaktionslösningar och vägledande bud.
  Framförhandlande av bindande avtal.
  Organisering av Due Diligence/köparens kvalitetssäkring.
  Genomförande av transaktion med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.


Skriv ut