gaar-i-trapp

Försäljning av företag

Vill du sälja ditt företag?

Om du vill sälja ditt företag kan Stratema ta ansvar för hela processen med inledande analys av marknaden och företaget med värdering av företagets marknadsvärde, eventuellt inkluderande strategiska råd om anpassning av verksamheten för själva försäljningsprocessen.

Stratema utarbetar en företagspresentation och etablerar en målgrupp med potentiella intressenter och möjliga framtida samarbetspartners. De potentiella intressenterna kontaktas direkt av Stratema för att väcka intresse och etablera ömsesidig sekretess.

Stratema arrangerar möten för ömsesidigt informationsutbyte med fokusering på gemensamma verksamhetsmöjligheter. Stratema uppmanar intressenterna att komma med vägledande bud som bildar utgångspunkten för förhandlingar om ett bindande avtal.

Avtalet kvalitetssäkras via en due diligence som organiseras av Stratema före det slutgiltiga genomförandet av transaktionen med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.

Sammanfattning av aktiviteter:

  Inledande analyser av marknad och företag.
  Värderingar av företagets marknadsvärde.
  Strategiska råd om anpassning av företaget.
  Utarbetande av företagspresentation.
 Etablering av målgrupp med potentiella intressenter och framtida samarbetspartners.
  Kontakt med samarbetskandidater och väckande av intresse.
  Etablerande av ömsesidig sekretess.
  Hållande av möten för ömsesidigt utbyte av verksamhetsmöjligheter.
  Arrangera vägledande budgivningsprocess.
  Framförhandlande av bindande avtal.
  Organisering av Due Diligence / köparens kvalitetssäkring.
  Genomförande av transaktion med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.
Skriv ut