gaar-i-trapp

Försäljning av företag

Vill du sälja ditt företag?

Stratema har ingående kunskap om aktörerna i de branscher vi fokuserar på och identifierar snabbt aktuella köpare, samt deras betalningsvilja. I förhandlingar med de nya ägarna kan Stratema som extern aktör lägga press på köparen utan att det skadar en framtida relation mellan parterna efter att transaktionen är genomförd. I alla förhandlingar framkommer omständigheter som kan bli svårt att enas om. Stratema finner kreativa förslag som kan lösa parternas meningsskiljaktigheter.


Sammanfattning av aktiviteter:

  Inledande analyser av marknad och företag.
  Värderingar av företagets marknadsvärde.
  Strategiska råd om anpassning av företaget.
  Utarbetande av företagspresentation.
 Etablering av målgrupp med potentiella intressenter och framtida samarbetspartners.
  Kontakt med samarbetskandidater och väckande av intresse.
  Etablerande av ömsesidig sekretess.
  Hållande av möten för ömsesidigt utbyte av verksamhetsmöjligheter.
  Arrangera vägledande budgivningsprocess.
  Framförhandlande av bindande avtal.
  Organisering av Due Diligence / köparens kvalitetssäkring.
  Genomförande av transaktion med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.
Skriv ut