sykler

LBO och MBO

Ska ni genomföra en LBO eller MBO?

När köparen av aktierna i ett företag är ledningen eller andra som behöver eller vill få betydande delar av ett köp finansierat med främmande kapital, kan Stratema genomföra hela processen med inledande analyser av marknaden och företaget med värdering av företagets marknadsvärde, eventuellt inkluderande strategiska råd om anpassningar av företaget.

Stratema utarbetar en företagspresentation och etablerar kontakt mellan gamla och potentiella nya ägare. Stratema arrangerar möten för utveckling av transaktionsmodell och finansieringslösningar.Finansieringsinstitutioner kontaktas och informeras av Stratema i syfte att skapa konkurrens om att ge bästa möjliga finansieringsanbud.

Stratema förhandlar fram slutgiltiga och bindande avtal mellan gamla och nya ägare, samt med långivarna. Om de nya ägarna eller finansieringsinstitutionerna vill kvalitetssäkra avtalet, organiserar Stratema en due diligence före det slutgiltiga genomförandet av transaktionen med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.


Sammanfattning av aktiviteter:

 Inledande analyser av marknaden och företaget.
 Värdering av företagets marknadsvärde.
 Strategiska råd om anpassningar av företaget.
 Utarbetande av företagspresentation.
 Etablerande av kontakt mellan gamla och nya potentiella ägare.
 Etablerande av ömsesidig sekretess.
 Hållande av möten för utveckling av transaktionsmodell och finansieringslösningar.
 Inhämtande av finansieringsanbud.
 Framförhandlande av bindande avtal.
 Organisering av Due Diligence.
 Genomförande av transaktion med uppgörelse och överlåtande av ägarskapet.
Skriv ut