Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Finansiering

I samband med transaktioner kan det vara en stor fördel att finansiera delar av vederlaget med ett banklån.

Det kan exempelvis vara aktuellt vid en Management Buy-Out (MBO) när ledningen behöver ett lån för att kunna köpa ut existerande ägare. Vidare är det ofta önskligt bland investerare att finansiera så mycket som möjligt med ett lån för att öka avkastningen på egenkapitalet.

I samband med lånefinansierade transaktioner kan Stratema utarbeta analyser av marknaden och verksamheten som är i tråd med bankernas behov för att kunna bevilja ett lån. Stratema har kontakt med flera nischbanker i tillägg till de stora bankerna och har goda möjligheter att finna bästa möjliga låneerbjudande åt våra kunder.

Stratema förhandlar fram avtal med långivarna, inklusive covenants, lägger tillrätta för Due Diligence om bankerna önskar detta, samt bistår med genomföring av transaktionen.

Sammanfattning av aktiviteter:


  Inledande analyser av marknaden och verksamheten
  Värdering av verksamhetens marknadsvärde
  Utformning av företagspresentation
  Genomföra möten för utveckling av transaktionsmodell och finansieringslösningar
  Inhämta finansieringserbjudanden
  Förhandla fram förpliktande avtal
  Organisera Due Diligence
  Genomföring av transaktion med avveckling och överlåtelse av äganderätt


LBO och MBO

När köparen av ett företag behöver extern finansiering, kan Stratema genomföra ....

Skriv ut