Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Finansiering

Stratema hjälper till med finansieringsrådgivning vid företagsförvärv, generationsskiften och privata utköp för att skapa optimala förutsättningar för fortsatt drift och avkastning. Vi har bred erfarenhet av finansiering i samband med lånefinansierade transaktioner och hjälper våra kunder med strategiska och finansiella analyser av verksamheten i samband med kredit och investeringspropåer till finansmarknadens aktörer.

Sammanfattning av aktiviteter:


  Inledande analyser av marknaden och verksamheten
  Värdering av verksamhetens marknadsvärde
  Utformning av företagspresentation
  Genomföra möten för utveckling av transaktionsmodell och finansieringslösningar
  Inhämta finansieringserbjudanden
  Förhandla fram förpliktande avtal
  Organisera Due Diligence
  Genomföring av transaktion med avveckling och överlåtelse av äganderätt


LBO och MBO

När köparen av ett företag behöver extern finansiering, kan Stratema genomföra ....

Skriv ut