Stratema
Stratema Copyright 2021 post@stratema.no

Karriärfokus

Se dina karriärmöjligheter hos Stratema och lär mer om vår verksamhet.

Stratema levererar strategiska rådgivningstjänster vid köp, försäljning och fusion av verksamheter i Norden från våra kontor i Stockholm och Oslo.

Våra rådgivare och analytiker har specialiserat sig inom TMT och byggbranschen.