Stratema
Stratema Copyright 2021 post@stratema.no

Fusion av företag

- Sammanslagning av företag

När ägare av företag vill genomföra en fusion, kan Stratema genomföra hela processen med inledande analyser av företagens marknadsvärde och synergier vid en sammanslagning.Stratema arrangerar möten för utveckling av transaktionsmodell och utbytesförhållande. Stratema framförhandlar slutgiltiga och bindande avtal mellan parterna och arrangerar ömsesidig  Due Diligence före det slutgiltiga genomförandet av transaktionen med överlåtande av ägarskapet.

Sammanfattning av aktiviteter:

 

  Inledande analyser av marknad och företag.
  Värderingar av företagens marknadsvärde.
  Analyser av potentiella synergier.
  Utarbetande av företagspresentationer.
  Hållande av möten för utveckling av transaktionsmodell och utbytesförhållande.
  Framförhandlande av bindande avtal.
  Organisering av Due Diligence
  Genomförande av transaktion med överlåtande av ägarskapet.