1950x650px-Kontakt

Om Stratema

- Rådgivningstjänster vid köp, försäljning och sammanslagning av företag

Stratema levererar strategiska rådgivningstjänster vid köp, försäljning och sammanslagning av företag (Mergers and Acquisitions – M&A).

Vi bistår våra uppdragsgivare med inledande analyser och strategiska val, vidare med förhandlingar till slutgiltig lösning och transaktion.

Stratema använder sin marknads- och branschkunskap och tar initiativ gentemot aktörer som kan åstadkomma synergier och tillväxt genom sammanlänkning av olika verksamheter.

Stratemas konkurrensfördelar är erfarenhet, branschkunskap, kreativitet och genomförandeförmåga.
Skriv ut