ENERGI

Energi
Norge är ett av länderna med högst behörighetskrav för sin olje- och gasindustri. Detta har gett norska leverantörer av teknologi och utrustning en fördel som kan användas i resten av världen. Stratema har branscherfarenhet och har arbetat med nationella och internationella företag som bidrar med lösningar inom olje- och gasindustrin på norsk mark.

Enklare koncept för ökat värdeskapande, lägre investeringskostnader och lägre driftskostnader tillsammans med hög driftsäkerhet och tillförlitlighet är viktiga målsättningar för olje- och gasindustrin och för den maritima industrin. Dessa är viktiga drivkrafter på transaktionsmarknaden.

Stratema leder IMAP Energy Group med specialister inom olja & gas och förnybar energi från USA, Storbritannien, Kanada, Chile, Brasilien, Nederländerna, Ryssland, Italien och Marocko.

MER OM TEAMET

Stratemas medarbetare har omfattande erfarenhet från mer än 100 transaktioner och specialkompetens inom teknologi, media, telekom, byggbranschen och olja & gas. Vi arbetar i team tillsammans med experter från hela världen via vår internationella partner IMAP (International Mergers & Acquisitions Partners).
Kontakta oss
Skriv ut