Stratema_banner_small_1920x500px_barcode

Braathe Gruppen mot nya höjder tillsammans med Stratema

Braathe Gruppen har tillsammans med Stratema satt målet att uppnå en årlig omsättning på 500 miljoner NOK.
Publicerat:  25.11.2019
Författare:  Stratema
Braathe Gruppen har tillsammans med Stratema satt målet att uppnå en årlig omsättning på 500 miljoner NOK. I och med det sista uppköpet ser det ut som It-företaget kan nå målet redan nästa år, alltså snabbare än den tidigare planen.

Braathe Gruppen etablerades som ett familjeföretag i slutet av 1980-talet. Genom åren har IT-företaget expanderat till att inte bara ha en stor serverpark på släktgården hemma i Rygge i Östfold utan de har också avdelningar i Oslo, Tromsö, Skien, Kongsberg och även Bodö, Harstad och Mo i Rana. Det har varit en långsiktig process, berättar Tron Braathe, VD, som de sista åren har samarbetat med Stratema runt vad de kallar Braathe 500. Målet är en omsättning på ungefär 500 miljoner innan 2025. Nu ser det ut som att målet kan nås redan nästa år, fem år före den ursprungliga planen.

 

- Stratema har hjälpt oss med att komma till förhandlingsbordet snabbare genom att hitta aktuella kandidater för uppköp och med att sälja in oss till dessa kandidater. Det har varit ett lönsamt samarbete som har gett goda resultat snabbare och lättare än förväntat, säger Braathe. Nyligen köpte Braathe Gruppen IT-företaget iTet från Bodö och är i och med detta representerade över hela landet.

För Dave Sandberg i Stratema har Braathe Gruppen varit en spännande kund att arbeta tillsammans med. Dave berättar att det inte finns många aktörer som har en omsättning på 200–500 miljoner NOK. Braathe Gruppen har lyckats med att kliva upp till de mellanstora aktörerna tack vare sitt långsiktighetstänkande och implementeringen av en strategisk plan. Han fortsätter att berätta att Braathe Gruppen är framåtsträvande och har tidigare köpt mindre företag. Med vår planering har vi hittat marknaden.

Tillväxt är inte något som sker i en handvändning, det kräver långsiktigt tänkande och målinriktat arbete. Med deras goda kunskaper om marknad och bransch levererar Stratema strategiska rådgivningstjänster vid köp och försäljning av företag. Målet är att hjälpa företag att växa, både i omsättning och med att öka marknadsandelar över tid. Vi tänker alltid långsiktigt. Vi fokuserar aldrig på enkla transaktioner, snarare på det strategiska när kunden genomför ett uppköp, berättar Dave Sandberg. Tillsammans med Braathe Gruppen har teamet i Stratema de senaste åren arbeta målinriktat för att uppnå både ökad omsättning, personalantal och större geografiskt avtryck i och med uppköpet av iTet-koncernen har Braathe Gruppen stärkt sin nationella närvaro och höjt kompetensen inom den offentliga sektorn. Efter uppköpet ökar IT-företaget med 175 anställda och kommer ha en årlig omsättning på 440 miljoner kronor. Nu har vi nationell täckning och kan växa ännu mer. Det är goda villkor för att nå målet med planen att nå en halv miljard i många år framåt, säger Tron Braathe.
Förra         2 av 21        Nästa