Stratema använder sin marknads- och branschkunskap och tar initiativ till samverkan mellan aktörer som kan utlösa synergier och växt genom sammanslagning av sina verksamheter.
122  
ANTAL GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
7132  MSEK
VÄRDET PÅ GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
44 %
ANDEL TRANSAKTIONER ÖVER LANDSGRÄNSER