Stratema använder sin marknads- och branschkunskap och tar initiativ till samverkan mellan aktörer som kan utlösa synergier och växt genom sammanslagning av sina verksamheter.
11  
SPECIALISTER
9  
TRANSAKTIONER FÖRRA ÅRET
7132  MSEK
TRANSAKTIONSVÄRDE
44 %
CROSS BORDER